Home

Home – Organisatie

Del Campo Ruimtelijke Projecten BV

Del Campo Ruimtelijke Projecten BV is een management- en adviesbureau voor ruimtelijke projecten.
Onze dienstverlening bestaat uit projectmanagement, planbegeleiding en advies.

Del Campo Ruimtelijke Projecten BV is gespecialiseerd in management van grote projecten in publiek-private samenwerking, met ruime ervaring in complexe projectomgevingen en in bestuurlijke besluitvormingsprocessen.

Uiteraard kunnen wij ook alleen publieke óf private partijen bijstaan bij de ontwikkeling en realisatie van gebieden, locaties en vastgoed op lokaal en regionaal schaalniveau.

Na analyse van uw ruimtelijk vraagstuk, adviseren wij u over de gewenste integrale aanpak en coördineren wij de uitvoering ervan.

Foto's Home Organisatie