Projecten

Directeur bij GEM Westeraam (2017-heden)

Projectmanager bij GEM Westeraam (2007-2016)


Westeraam Elst
Ontwikkeling 2.500 woningen en voorzieningen, in opdracht van Grondexploitatiemaatschappij Westeraam, een samenwerkingsverband van gemeente Overbetuwe en diverse marktpartijen, waaronder BPD en KWP. Zie www.westeraam.nl.

Kernwoorden: toekomstbestendige leefomgeving, aantrekkelijke woningen voor consumenten én ontwikkelende partijen, ruimtelijke kwaliteit, bijsturen waar noodzakelijk maar koers houden waar mogelijk (ook in crisistijd).

Taken:

 • Directeur GEM Westeraam
 • Projectleiding planontwikkeling en realisatie diverse deelplannen, met woningbouw, scholen, huisartsenpost, kantoren
 • Uitgifte vrije kavels (verkoopgesprekken, kopersbegeleiding)

Foto 's Westeraam Elst

 

Bedrijfsleider Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek, H2O BV (2005-2016)

Bedrijvenpark- H2OOntwikkeling Bedrijvenpark H2O – van ideefase tot uitgifte, in opdracht van Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek BV, een samenwerkingsverband van de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek. Zie www.bedrijvenparkh2o.nl.

Kernwoorden: locatieontwikkeling “van weiland tot kaveluitgifte”, bedrijfsmatig opereren in een publieke omgeving, groot project voor drie (relatief) kleine gemeenten.

Taken:

 • voeren van verkoopgesprekken met bedrijven
 • opstellen en actualiseren Grondexploitatie
 • organiseren aanleg open glasvezelnet in eigen beheer
 • voorbereiding invoering parkmanagement
 • nauwe betrokkenheid bij totstandkoming commercieel interessante bestemmingsplannen
 • ondersteuning directeur-bestuurder, RvC en AvA
 • draaiende houden van H2O BV

Foto H2O Hattemerbroek

 

Projectleider Bedrijventerrein Meerkerk IV, gemeente Zederik (2006-2007)

Ontwikkeling en uitgifte 11 ha bruto bedrijventerrein, gemeente Zederik.

Taken:

 • onderhandelingen met ondernemers over vestiging én invulling achterblijvende locaties
 • opstellen uitgiftescenario, uitgifteproces
 • advisering inzake bestemmingsplan, beeldkwaliteitplan, grondexploitatie
 • afstemming met civiele techniek
 • projectleiding herontwikkeling vrijkomende bedrijfslocaties

Foto Meerkerk

 

(Projectmanager) Ruimtelijke Ontwikkeling bij EIFFEL, Arnhem (1998-2005):

Projectmanager Dorpsontwikkeling Kootwijkerbroek, gemeente Barneveld (2003-2005)
Projectleider juridische zaken en assistent-projectmanager Bedrijvenpark Het Klooster,
gemeente Nieuwegein (2001-2005)
Projectleider woningbouwlocatie Achterberg-West, gemeente Rhenen (2003)
Assistent-projectleider woningbouwlocatie Middelaar, gemeente Nijkerk (2000-2001)
Projectleider bestemmingsplannen Buitengebied, gemeente Nijkerk (2000-2001)

Overige projecten via EIFFEL (1998-2005), o.a.:
Planologisch-juridisch adviseur mbt RO-projecten bij Witteveen & Bos, Deventer (2003)
Planologisch-juridisch adviseur bij Witpaard Stedenbouwkundig Bureau, Zwolle (2002)
Planologisch-juridisch adviseur bij de Rijksdienst VROM-inspectie, Arnhem (2001)
Planologisch-juridisch adviseur bij gemeenten Nunspeet, Houten, Wageningen en Zeewolde